PROHLÁŠENÍ
O ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

Aktuální informace:

Kurzy, semináře, programy:

O PROSPĚŠNÉ
KOMUNIKACI
Vztah a závislost
21. 4. 2018

MUŽI A JEJICH 
IDENTITY

26. 5. 2018

KURZ RELAXAČNÍCH
TECHNIK
od 4. 9.2018

Euromed Praha - NEUROLOGIE

 

Spolupracujeme:PSYCHOTERAPIE » Kurzy, semináře, programy

 

Kurzy, semináře, programy

 


Zkušený tým psychoterapeutů Clinterapu, společně se spolupracujícími lektory , zajišťuje krátkodobé (několikadenní - víkendové) tématické dílny, které účastníkům umožňují obohatit se zážitkovou formou o nový úhel pohledu na osobní, vztahové a sociální prožívání. Cílem je zajímavý a obohacující prožitek, zdokonalení se ve vztahových a sociálních dovednostech, seznámení se s terapeutickými technikami, jejich potenciálem a možnostmi jejich využití v běžném životě za pomoci nácviku komunikačních dovednosti a chováni se v konkrétních životních situacích a rozpoznávání, ovládání a vyjadřování vlastních pocitů s uvědoměním si vlastního tělového schématu a body language.

_____________________________________________

O PROSPĚŠNÉ KOMUNIKACI
Vztah závislost
21.4.2018 od 9.00 do 18.00
_____________________________________________

Vede:
MUDr. Zdeněk Šolle
Mgr. Jan Zvettler

Cena semináře je 1.200 ,-Kč

Kurz je určen pro zájemce o vylepšení komunikačních dovedností. Hlavní zaměření je na asertivní komunikaci v blízkých vztazích, možné je však pracovat na vylepšení komunikace na pracovišti či veřejnosti.

Asertivitou rozumíme rovnocenné uspořádání komunikace při zachování úcty i sebeúcty komunikujících.

Dobrým předpokladem spolupráce na kurzu je prožití potřeby osobní změny komunikačního stylu.

Bližší informace, závazné přihlášky a potvrzení o zaplacení obdržíte na recepci.

_____________________________________________

MUŽI A JEJICH IDENTITY
26.5.2018 od 9.00 do 18.00
_____________________________________________

Vede:
MUDr. Zdeněk Šolle
Mgr. Jan Zvettler

Seminář je určen pro chlapce a muže, kteří se chtějí dozvědět víc o sobě
a své cestě, kteří si chtějí zmapovat své síly a slabosti, možnosti a limity, 
kteří se chtějí dotknout toho, co je na jejich cestě pohání, nebo  naopak blokuje.

_____________________________________________

KURZ RELAXAČNÍCH TECHNIK
každé úterý počínaje 4. 9. 2018 od 18:00 – 19:30 hod.
_____________________________________________

Vede:
PhDr. Radka Kulhánková
Barbora Šollová DiS.

Cena semináře je 2.700 ,-Kč (10 sezení)


Kurs je určen pro klienty trpící:

Pocity úzkosti a strachu

Fobiemi

Nespavostí

Migrenózními stavy

Zažívacími potížemi (zácpa)

Vředovou chorobou žaludku, dvanáctníku

Jinými psychosomatickými potížemi

 

Relaxační techniky obsahují rehabilitační cvičení:

Uvolnění svalového tonu způsobeného stresem a jinými psychickými obtížemi

Posilování ochablých a protahování zkrácených svalů

Úprava svalových dysbalancí

Korekce vadného držení těla

OTA0N2I1